Utset gruppetreningar inntil vidare

Klubbane i Eliteserien og OBOS-ligaen har i dag kollektivt blitt einige om å utsetja gruppetreningar inntil vidare.

Etter at helsemyndigheitene kom med nye retningsliner for gjennomføring av arrangement i Norge beslutta NFF å innstille all aktivitet på breiddenivå ut april. All toppfotballaktivitet blei også stoppa. 

NTF og klubbane har i etterkant kommunisert følgjande råd til toppfotballaktivitet, eit råd som også NFF stilte seg bak.

I dag har NFF bede Helsedirektoratet om å presisere forbod mot organisert idrettsaktivitet. Inntil dette er klart oppfordrar NFF om at landets banar stengast. Se eigen sak hjå NFF her.

På bakgrunn av ovenståande så er klubbane i Eliteserien og OBOS-ligaen kollektivt blitt einige om å utsettja gruppetreningar i påvente av svar fra Helsedirektoratet.
 

Annonse fra Obos-ligaen: