Rasmus Mo permanent dagleg leiar

Styreleiar: - Har gjort ein meget god jobb gjennom ein krevjande prosess

Rasmus Mo permanent dagleg leiar

Rasmus har vore konstituert leiar i klubben sidan mai månad, og vert no permanent leiar i klubben.

Rasmus har gjort ein meget god jobb gjennom ein krevjande prosess, og me vil gi all honnør for den jobben Rasmus og teamet har gjort i lag. Rasmus har bidrege med sitt gode leiarskap til eit styrka samspel i organisasjonen, og me har stor tru på at Rasmus kan føra oss vidare på denne vegen.

På vegne av styret

Tor Arne Ness

Annonse fra Obos-ligaen: