Pressemelding frå Norsk Toppfotball

Norsk Toppfotball (NTF) ttek initiativ ovanfor spelar- og trenarforeningen

NTF har hatt møte med daglege leiarar i Eliteserien og OBOS-ligaen i dag. Klubbane blei einige om at permitteringar for spelarar og trenarar diskuterast med spelarforeningen (NISO) og trenarforeningen FØR det iverksetjast.

Eliteserien og OBOS-ligaen er utsett til første helg i mai. Det forutsettast fortsatt at begge seriane gjennomførast som normalt. Klubbane er einige om at forbodet knytta til organisert trening setjast til 31. mars. Norge er i en krisesituasjon og idretten må gjennomføre dei tiltak som er nødvendige for å unngå smitte.

Toppfotballen er ein viktig samfunnsaktør og er sitt ansvar bevisst. Hensynet til liv og helse er altoverskuggande.

For meir informasjon:
Leif Øverland – administrerende direktør i NTF – 41 53 64 60
Erik Soler – sportssjef i NTF– 90 14 33 15
Cato Haug – styreleder i NTF – 48 06 49 60

Annonse fra Obos-ligaen: