Informasjon frå NFF

Informasjon om permitteringar spelarar og trenarar

Denne informasjonen står på heimesida til NFF, og er difor skrive på bokmål.

INFORMASJON OM PERMITTERING FOR TRENERE:

I lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har Norsk Fotballtrenerforening, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen blitt enige om følgende:

Norsk Fotballtrenerforening er ikke en fagforening og kan følgelig ikke inngå avtale på vegne av foreningens medlemmer. Norsk Fotballtrenerforening ønsker imidlertid å uttrykke at den er enig med Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund om at det foreligger permitteringsgrunnlag for ansatte trenere med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Norsk Fotballtrenerforening er i den forbindelse enig med Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund om følgende:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse trenerne.

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder trenere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke trenere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte trenerne.


INFORMASJON OM PERMITTERING FOR SPILLERE:

I lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i som følge av koronaviruset, har NISO, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner, Divisjonsforeningen og Norges Fotballforbund blitt enige om følgende:

Partene er enige om at det foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot/stengning av blant annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende.  Partene er i den forbindelse enige om følgende:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne. 

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben - i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte spillerne.

Annonse fra Obos-ligaen: