Årsmøte Sogndal IL Fotball

Måndag 2. mars kl. 19.00

ÅRSMØTE SOGNDAL IL FOTBALL 2019

Det vert halde årsmøte i Sogndal IL Fotball måndag 2. mars 2020 kl 19:00

Møtestad er Flostova, 1. etasje Stadionbygget, Campus Sogndal.

Sakliste

1.            Opning v/leiar

1.1          Godkjenning av innkalling og sakliste

1.2          Val av ordstyrar

1.3          Val av skrivar

1.4          Val av to til å skriva under protokollen

2.            Gjennomgang og godkjenning av årsrapport og rekneskap 2019

3.             Innkomne saker.

4.            Budsjett 2020

5.           Val i samsvar med vedtektene

5.1          Val av breiddestyre

5.2          Val av styremedlemmar

5.3          Val av styreleiar

5.4         Val av nestleiar

5.5          Val av representantar til fora der organisasjonen skal vere representert

5.6          Val av kontrollkomite

5.7          Tilsetting av  revisor

5.8          Val av valnemnd

6.           Open post - orienteringar

Enkel servering av frukt.              

Møte er ope for alle.

Velkomen.

Annonse fra Obos-ligaen: